Thông tin liên hệ và hợp tác với Thủy Tạ

Các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu hoặc hợp tác với các đơn vị thành viên và công ty Thủy Tạ, xin vui lòng liên hệ theo các thông tin sau:

Email chung: thuytahn@fpt.vn, Hotline: 0129 737 6868

- Nhà hàng Café Thủy Tạ
Địa chỉ số 1 Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8288148

- Nhà hàng Vườn Café Thủy Tạ
Địa chỉ số 1 Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8251907

- Nhà hàng Đình Làng
Địa chỉ số 1 Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8286290

- Nhà hàng Mamarosa
Địa chỉ số 6 Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8258057

- Nhà hàng Long Vân
Địa chỉ số 3 Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8255415

- Cửa hàng ảnh Hồng Vân
Địa chỉ số 3 Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8258517

- Cửa hàng Viet Silk
Địa chỉ số 97 Hàng Gai , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8255839

- Cửa hàng bánh tươi
Địa chỉ số 8 Hàng Thùng , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.9350353

- Tiêu Thụ Nước
Địa chỉ số 2 Lương yên , Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.9262615

- Tiêu Thụ Đá
Địa chỉ số 2 Lương yên , Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.9721271

- Tiêu Thụ Kem
Địa chỉ số 2 Lương yên , Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.9710332

- Phòng Thị trường tiêu thụ
Địa chỉ số 2 Lương yên , Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.9715253

- Phòng Tổ chức hành chính
Địa chỉ số 6 Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8289347

- Phòng Kế hoạch
Địa chỉ số 6 Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8281875

- Phòng Kế toán
Địa chỉ số 6 Lê Thái Tổ , Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : 024 3.8257058